VYF en VVW-Recrea worden één sportfederatie in 2017

VYF VVWDe kogel is door de kerk, na lang onderhandelen over het al dan niet verliezen van subsidies en zitjes voor de nieuwe raad van bestuur, vormen de Vlaamse Yachting Federatie (VYF) en de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW-Recrea) vanaf 1 januari 2017 één sportfederatie. Watersporters en hun clubs zullen vanaf nu verenigd zijn onder één dak. Dat deze fusie niet zonder slag of stoot tot stand gekomen is zal u wellicht niet verbazen. Leest u even mee.

De fusie van VVW-Recrea en de VYF voor 31 december 2016 was niet meer tegen te houden.

Een opsomming:

 • In het nieuw sport decreet van de overheid staat dat een bijkomende subsidie wordt voorzien indien sportfederaties fusioneren. Voorwaarde: de fusie moet rond zijn tegen 31/12/2016.
 • De overheid wil een algemene beperking op subsidies en wil dit verwezenlijken door het aantal sportfederaties te verminderen en over te schakelen op multisportfederaties die moeten voldoen aan voorwaarden om erkend te zijn.
 • VVW-Recrea zou haar subsidie voor het jaar 2017 verliezen omdat ze niet zou voldoen aan de eisen van een multisportfederatie (10.000 leden en in minstens 5 erkende sporttakken 1000 regelmatige sportbeoefenaars).
 • Met het wegvallen van de subsidie de VVW-Recrea geen werkingsgeld meer heeft voor haar personeel waardoor ontslag onvermijdelijk zou worden
 • Dat ontslagronde bij VVW-Recrea de volledige spaarpot zou opeisen en waarschijnlijk nog veel meer.

De voordelen

Buiten het feit dat de VYF-VVW vanaf 2017 slechts op 1 plaats haar kantoren moet verlichten in het Huis van de Sport te Gent zijn er nog meer voordelen voor deze fusie. In het formele bericht van de VYF zien we het volgend lijstje:

 1. Eén aanspreekpunt voor de belangenverdediging en ondersteuning van alle zeil- en surfclubs en hun leden.
 2. Eén -versterkt- team van watersportexperten, samengesteld uit medewerkers van de twee federaties, ten dienste van onze sporten.
 3. Alle krachten gebundeld voor de vele uitdagingen, waarmee onze sport geconfronteerd wordt.

Wij vonden dit nogal vaag en spitten het daarom wat verder uit:

 • We zien onder andere in het nieuwe decreet dat voordien vooral het personeel gesubsidieerd werd en niet de sporter. Sport Vlaanderen (overheid) organiseert vanaf 1 januari de subsidies met een projectmatige begeleiding. Dit laatste is natuurlijk voer voor discussie want wat gebeurt er als een zeilteam of individuele sporter op korte termijn doorbreekt. Zonder een erkend project krijgt deze geen subsidie van Sport Vlaanderen.
 • Dat er het werkingskapitaal van VVW-Recrea, 400.000 euro volgens haar jaarrekening, in een 65% - 35% verhouding integraal naar de nieuwe multisportfederatie gaat.

Fusie niet zonder slag of stoot

Tijdens de Kampioenenhulde zeilen 2016 was de fusie het gesprek van de avond. We luisterden goed naar de notabelen en noteerden:

 • Er wordt al van in het begin gezocht naar een nieuwe naam wegens voor de hand liggende gevoeligheden heeft men beslist om voorlopig niets te beslissen
 • De fusiepartijen wilden maar liefst 14 dagen niet met elkaar praten wegens onenigheid over wie er op de bestuurderszitjes zou gaan plaatsnemen.
 • Dat ongeveer 9.800 VVW-Recrea leden die de 17.000 VYF leden vervoegen niet in proportie zijn met de zitjes in de nieuwe raad van bestuur: 5 voor VVW-Recrea en 7 voor VYF.
 • Dat 9.800 + 17.000 leden niet gelijk is aan 26.800 maar gelijk is aan 25.000 volgens de officiële telling
 • Dat sommige het niet normaal vinden dan de algemene directeur ook een zitje heeft in de raad van bestuur.

Hoe ziet de nieuwe raad van bestuur er uit?
De fusiefederatie zal de komende twee jaren geleid worden door een nieuw samengestelde raad van bestuur. De nieuwe voorzitter wordt Bart Van Hooreweghe. Na twee jaar overgangsbestuur zullen nieuwe bestuurdersverkiezingen plaatsen vinden waarbij haar leden (lees aangesloten clubs) voorkeursbestuurders voordragen en stem zullen uitbrengen. Het overgangsbestuur ziet er als volgt uit:

Categorie VVW-Recrea

 • Ewald deloof
 • Jan Ingelbeen
 • Bart Plasschaert
 • Stijn Reunis
 • Stefaan Vermast

Categorie VYF

 • Vincent De Brouwere
 • Bruno De Wannemaeker
 • Sven Fransen
 • Alain Lescrauwaet
 • Carl Sabbe
 • Peter Van den Bossche
 • Bart van Hooreweghe

Alain Lescrauwaet blijft zoals gezegd algemeen directeur van VYF-VVW.

Conclusie
Wij vinden het samengaan van de VYF en de VVW-recrea alvast een goede zaak. Een sterke, grote en efficiënte federatie komt de watersporters alleen maar ten goede. Nieuw bloed kan voor nieuwe ideeën zorgen. Op het vlak van zeezeilen kan een aangepast beleid gevoerd worden op basis van nieuwe trends. Een nieuwe generatie zeezeilers vergt nu eenmaal een nieuwe aanpak. Een uitdaging die de verschillende zeilclubs ook moeten aangaan. Verder vinden we dit ook een mooie voorzet om eenheid te creëren wanneer we naar buiten treden op Olympische Spelen en wereldkampioenschappen.

Mogen we nu ook hopen op een fusie tussen de VVW-Recrea-VYF en de KBYV-FFYB? Een kerstwens…

Prettige feestdagen!

Auteur:

 • Ice

  Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: