Watersportverbond reageert op werkgroep Nationale Zeilbond

Watersportverbond directeur Maurice LeeserHet verbaast ons niet dat Watersportverbond directeur Maurice Leeser (NED) onmiddellijk reageert op ons eerder verschenen bericht Ontevreden wedtrijdzeilers willen Nationale Zeilbond installeren in Nederland. Het initiatief om een nieuwe zeilbond op te starten komt van een groep ontevreden wedstrijdzeilers die vindt dat het Nederlandse Watersportverbond zichzelf te weinig activiteiten en kerntaken heeft opgelegd die iets met wedstrijdzeilen te maken hebben. Eerdere pogingen vanuit het Watersport om in dialoog te treden met de werkgroep zijn tot op heden mislukt. Lees hieronder de reactie van Maurice Leeser: Watersportverbond juicht alle initiatieven toe die leiden tot verbetering Het Watersportverbond juicht alle initiatieven toe die de zeilsport, zowel voor recreatieve zeilers als voor fanatieke wedstrijdzeilers, sterker kunnen maken, en staat altijd open om gesprekken in deze aan te gaan. Op het verzoek van het Watersportverbond om mee te praten tijdens een eerdere plenaire gelegenheid in december 2015 over dit onderwerp is helaas afwijzend gereageerd. Bijgevoegd een korte update over de activiteiten en de actualiteit van het Watersportverbond inzake wedstrijd- en topzeilen. 1. Rio 2016 en Tokyo is Tomorrow Nederland gaat deelnemen in acht van de tien olympische zeildisciplines. In zeven van deze acht disciplines zijn zeilers van Team Delta Lloyd op naam gekwalificeerd. Alleen in de 49er FX klasse is kwalificatie op naam nog niet bezegeld. Nederland staat de afgelopen decennia structureel in de top 5-zeillanden ter wereld in de Olympische klassen. En de maatstaf voor uitzending naar Rio is zelfs ‘een reële kans op een top drie resultaat’. Kortom, dit is één van de meest veelbelovende Olympische ploegen ooit. Daarnaast heeft het Watersportverbond, onder het motto ‘Tokyo is Tomorrow’, veel vertrouwen in een hele talentvolle groep met topzeilers die nu al titels vergaren op jeugd-, wereld- en Europese kampioenschappen op weg naar Tokyo 2020. Structureel zeer goede resultaten, mogelijk gemaakt dankzij de niet aflatende inzet van de sporters zelf, ouders, vrijwilligers, klassenorganisaties en 120 zeilwedstrijdverenigingen. En tevens dankzij ondersteuning van het NOC*NSF, het ministerie van VWS, de Lotto, hoofdsponsor Delta Lloyd, kledingsponsor MBrands, overige (privé)sponsoren en de gemeenten Den Haag en Medemblik. 2. Het Watersportverbond maakt zich sterk voor de hele watersport Het Watersportverbond staat altijd open voor constructieve suggesties. Het Watersportverbond beseft dat het zichtbaar maken van de meerwaarde van het Watersportverbond aan alle Nederlanders die watersporten een uitdaging is. Het Watersportverbond komt immers op voor de zeer uiteenlopende belangen van alle watersportverenigingen en de 2.1 miljoen watersporters die buiten het verenigingsleven om van het vaarnetwerk genieten. Het Watersportverbond maakt zich sterk voor de hele watersport. 3. Focus op wedstrijdzeilen Het Watersportverbond blijft zich focussen op programma’s en producten die de zeilsport en ook de wedstrijdzeilsport tot nog grotere hoogte stuwen. Deze programma’s en producten laat de Bond ieder jaar toetsen. Bekeken wordt of de doelen helder zijn, de structuren passend, en of de gewenste resultaten behaald worden. Daarnaast is recentelijk een Platform Zeilsport binnen het Watersportverbond opgericht. Dit platform voor en door zeilers is mede opgericht om de bestaande dialoog met de (wedstrijd)zeilers te intensiveren en de belangen van de zeilsport binnen het Watersportverbond en binnen de georganiseerde sport goed te behartigen. Daarnaast wordt er, samen met de klasse-organisaties en de wedstrijdorganiserende verenigingen, gekeken naar het ontwikkelen van de wedstrijdzeilsport in de meest brede zin. In de uitvoering blijkt dat de schaalvoordelen in het bedienen van al onze belangengroepen vele malen groter zijn dan het verlies in focus waar het Watersportverbond op wordt aangesproken. Deze afweging maakt het Watersportverbond regelmatig. In dit kader is de Algemene Ledenvergadering in 2012 gevraagd of het Watersportverbond zou moeten worden opgesplitst. Toen is de Algemene Vergadering geadviseerd door een onafhankelijk commissie (de commissie ‘scheiding geldstromen’) om niet over te gaan tot het onderbrengen van de sectie topsport in een separate juridische entiteit. Dit advies borgt overigens de noodzakelijke veranderingen die op stapel staan in de georganiseerde sport, namelijk dat de (snel veranderde) behoefte van de (top)sporter nog meer centraal staat. 4. Verregaande landelijke bezuinigingen in sport Uiteraard gaat ook het Watersportverbond gebukt onder de verregaande bezuinigingen in de sport in het algemeen. Deze financiering is onder druk komen te staan, vanwege het feit dat het Watersportverbond werd geconfronteerd met een niet geprognosticeerde terugloop van beschikbare middelen vanuit de afdrachten van de Lotto enerzijds en er steeds beter gepresteerd werd in meer Olympische disciplines anderzijds, mede door de versnelde en succesvolle in- en doorstroom van jonge zeilers uit de talentopleiding en de Topzeilacademie in Den Haag. Dankzij de structurele goede resultaten en het betrouwbare en goed imago behoort het Watersportverbond tot een zeer select groepje sportbonden die in staat is aanzienlijke financiële ondersteuning te verkrijgen voor topsport. Zo is het Watersportverbond de afgelopen maanden erin geslaagd een paar ton aan extra financiën te genereren ten behoeve voor de topsportprogramma’s. Wellicht goed om te melden is dat het Watersportverbond als een van de weinige sportbonden in Nederland een zeer betrokken hoofdsponsor Delta Lloyd heeft die jaarlijks een miljoen Euro investeert in de watersport. 5. Landelijke (breedte)sport initiatieven in wedstrijdzeilsport Ook breedtesport initiatieven zijn succesvol gelanceerd, regeren is tenslotte vooruitzien. Bijvoorbeeld de ‘Optimist on Tour’ (15.000 kinderen in 2015, met daaraan gekoppeld al meer dan 3.000 kinderen die lid zijn geworden van de Otterclub). Eveneens succesvol is de start van de Eredivisie Zeilen en de Q-Cup.

Auteur:

  • Ice

    Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: