Vier 70 jaar Noordzee Club tijdens de Oktoberraces

Oktoberraces1 en 2 oktober viert de Noordzee Club (NzC) haar 70 jarig bestaan samen met JCS. Het weekend wordt een combinatie van goede wedstrijden met een gezellige borrel op zaterdag. De wedstrijden zijn de afsluiting van de ORC competitie 2016, verder is het ook een mooie voorbereiding voor de winterwedstrijden. Komen jullie ook?

De Noordzee Club al 70 jaar voor en door kajuitjachtzeilers
Als zeilers willen we zoveel mogelijk mooie evenementen, grote velden en een zo eerlijk mogelijk spelletje; precies die wensen staan voorop en is de driver waar het Noordzee Club team dag en nacht voor in touw is en niet zonder resultaat.

Een 70-jarige vereniging met een rijke historie, maar we leven in het heden en zijn klaar voor de toekomst! Een belangrijke wedstrijd is voor ons het WK ORCi 2018. Samen met de JCS, het watersportverbond en de gemeente den Haag proberen we het in Scheveningen te organiseren. Belangrijk is ook dat we actief inspelen op de veranderingen, zoals het ondersteunen van Shorthanded zeilen en het stimuleren van de breedtesport zoals met de ORC declared meetbrief (een goedkopere variant van de ORC meetbrief waarbij geen meting hoeft te worden gedaan).

Een rijke historie
70 jaar, een mooi moment om stil te staan en eens terug te blikken. Laten we beginnen met een mooie constatering. We zijn de grootste klassenorganisatie van Nederland, maar wat veel belangrijker is: we zijn actief met enthousiaste zeilers die mooie evenementen kunnen varen. Hierbij is dank verschuldigd aan de organisaties (veelal de zeilverenigingen en het Watersportverbond) die dit steeds weer voor ons organiseren!

De NzC is op 2 februari 1946 in een “net” cafe in Amsterdam opgericht en was een combinatie van de zeewedstrijd afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Zeil en Roei vereniging, De Koninklijke Roei en Zeilvereniging 'de Maas' en de Koninklijke Marine Jacht Club. Ook de leden van andere bij het KNvNWV (wat is dit JG? Het Watersportverbond?) aangesloten verenigingen konden toetreden.

De doelstelling luidde “het bevorderen van het zeilen buitenduins en het wedstrijdzeilen op zee in het bijzonder”. Over de precieze aanleiding voor de oprichting van Noordzee Club lopen de meningen uiteen. Zo zou een oorsprong kunnen liggen in de goede relatie tussen de bemanningen van Albert Goudriaan's Olivier van Noort en de Zeearend van Bruynzeel met Ricus van der Stadt.

Het eerste bestuur werd gevormd door de heren C. Bruynzeel (voorzitter), Mr. J. Kars (secretaris), A.E. Dudok van Heel, Willem Coolhaas en W.N.H. van der Vorm; allemaal bekende namen. Maar sindsdien zijn vele bekende zeilers actief geweest binnen de vereniging.
Door alle ontwikkelingen is het zeezeilen aanzienlijk veranderd waardoor het varen op zee voor veel meer zeilers mogelijk geworden. Als klassenorganisatie heeft de Noordzee Club haar doelstelling verbreed als Klassenorganisatie van ORC en IRC gemeten kajuitzeiljachten op groot water in het bijzonder.

De Noordzee Club organisatie continue in verandering
De NzC is sterk veranderd sterk en vanuit de eerder genoemde rijke historie, zijn we een actieve en springlevende vereniging met ruim 500 leden. Wij zijn een vereniging voor en door zeilers en als zeilers willen we niets liever dan zoveel mogelijk mooie evenementen, grote velden en een zo eerlijk mogelijk spelletje. Kernwoorden zijn handicapwedstrijdzeilen, samenwerking, kennispartner, professionaliteit en gezelligheid.

Een aantal taken zijn de coördinatie van de Verbondscompetities, de Nederlands Kampioenschappen en de gezellige prijsuitreiking, het stimuleren en ondersteunen van Nederlandse deelname aan internationale evenementen, de afstemmingen met het Watersportverbond en de Nederlandse vertegenwoordiging bij internationale organisaties zoals de ORC en IRC congressen. En al de kennis delen we als zeilers met de zeilers, dat is een belangrijke reden om lid te worden. Maar er is meer.

• Overweeg je een aanpassing aan team of jacht? We helpen bij het maken van proefmeetbrieven om het effect ervan te voorzien.
• We hadden het al gezegd: a free lunch in Harwich! in 2017 waarschijnlijk niet in Pin Mill..)
• Dag van het Wedstrijdzeilen: kom in november als eerste alles te weten voor het volgende wedstrijdseizoen, waaronder trends, wedstrijden, OSR veiligheidseisen, IRC en ORC aanpassingen, etc.

Maar ook digitaal delen we alle kennis en sinds 2015 vindt je op onze website www.noordzeeclub.nl alles over ORC en IRC wedstrijdzeilen in Nederland, gericht op zeilers, organisatoren en overige belanghebbenden. Vooral de nieuwsartikelen van een aantal enthousiaste zeilers, de actualiteiten en de scratchsheets zijn geliefd. Naast onze website maken we actief gebruik van Facebook en Twitter, verder versturen we periodiek een nieuwsbrief via de mail.

Maar de Noordzeeclub blijft een vereniging voor en door zeilers, graag zien we jullie tijdens de oktoberraces om tegen elkaar te zeilen en om gezellig samen te zijn. Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jan Geert Boeve
Secretaris: Willem Schopman
Penningmeester: Peter Tjalma
Commissaris wedstrijden: Erik van Vuuren
Technische commissie: Leo van Raam (controles)
Technische commissie: Jacco Hekhuis (controles)
Communicatie: Ad Lagendijk
ICT: Raymond Roesink

Ga voor meer informatie of om lid te worden naar www.noordzeeclub.nl of neem contact op via info@noordzeeclub.nl of voorzitter@noordzeeclub.nl.

Tekst: Ad Lagendijk

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: