Zeilbond Nederland update 2

Zeilbond

Recentelijk informeerde wij jullie o.a. via ClubRacer aangaande de laatste ontwikkelingen binnen het traject van de Zeilbond i.o. Er is de laatste weken veel beweging gaande en wilden wij jullie deze tussentijdse voortgang niet onthouden.

Overleg verenigingen -founding partners-
In navolging op een onderhoud met de voorzitter van het Watersportverbond hebben nu ook de grote (meest Koninklijke) verenigingen van Nederland een onderling overleg gehad en is men bezig met het formuleren van (nieuwe) standpunten. Mede, of juist vooral, vanwege het Zeilbond i.o. initiatief is men ook met elkaar om de tafel gegaan met de vraag of het in onze zeilwereld zo wel verder kan, de vraag die wij ons al eerder hebben gesteld. Dit verenigingsoverleg ziet de Zeilbond i.o. als een zeer nuttig en constructief initiatief. Tenslotte zijn deze verenigingen de oprichters van het Watersportverbond geweest. In onze optiek moeten zij als eerste waken over de juiste werking van het Watersportverbond, met progressieve koers en gezonde toekomst.

Samen rond de tafel
In het verlengde van het verenigingsoverleg zullen wij als Zeilbond i.o. binnenkort een uitnodiging ontvangen en bij dit overleg aanschuiven. Daarbij gaan we kijken of het plan van de Zeilbond i.o. raakvlakken heeft met de nieuw ingenomen standpunten en visie van de verenigingen. Mocht dat het geval zijn dan ligt er wellicht een kans tot het gezamenlijk optrekken richting een nieuwe structuur en sterk verbeterde invulling van het zeillandschap in Nederland. Mochten de plannen te ver uiteen liggen, dan zullen wij moeten kiezen voor de door ons reeds ingeslagen koers. Voordat we die beslissing nemen willen we eerst alle goede initiatieven onderzocht hebben en dit is er zo een. In ieder geval zal er de komende maanden aanleiding zijn voor een presentatie en samenzijn. Wij verwachten de besprekingen begin maart te voeren. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van de vervolgstappen.

NPJ op de HISWA
Tijdens de HISWA zal het NPJ wederom aanwezig zijn. Dit keer samen met een deel van de NPJ aangesloten zeilscholen, om ook hen de kans te geven zich te presenteren. Het zijn de zeilscholen die, op basis van de NPJ doelstellingen, een wedstrijdopleiding in hun programma hebben opgenomen en derhalve meewerken aan de aanwas in de jeugdzeilsport. Tegelijk zullen de bestuursleden van het NPJ en de Zeilbond i.o. aanwezig zijn om al uw (zeil) vragen te beantwoorden, u bent van harte welkom. Tekst: Max Blom Namens de werkgroep Zeilbond i.o. en het NPJ, initiatiefnemer.

Auteur:

  • Een correspondent

    Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: