Stoelendans bij Belgisch nationaal verbond roept vragen op over correct functioneren

KBYV Belgian Sailing

Het Koninklijk Belgisch Yachting Verbond (KBYV) is op dit moment een stuurloos schip. Ook de machtsverhoudingen tussen het Belgische KBYV, het Vlaamse WWSV (voormalig VYF) en Franstalige federatie FFYB zijn, op zijn zachtst uitgedrukt, onevenwichtig. Bovendien is het KBYV juridisch niet in orde met haar statuten. Bestuursmandaten komen niet overeen met de werkelijkheid en het secretariaat is een zootje.  Hoe kan dit? Hieronder volgt een chronologische opvolging van de feiten. Let op, het wordt ingewikkeld.

 1. Op 27 april 2017 worden tijdens een algemene vergadering van het KBYV vier nieuwe bestuurders voorgedragen: Dhr Lemmens, Dhr Geirnaert, Dhr Vandaele en Dhr Fostier.
 2. Op diezelfde dag neemt Peter Van de Bossche na negen jaar ontslag als voorzitter van het KBYV. Alleen zò kan hij solliciteren voor een zitje in de raad van bestuur van het Belgisch Olympisch Comité (BOIC).
 3. De raad van bestuur van het KBYV beslist op dat moment ook om een naamswijziging in te voeren. De vereniging heet vanaf dan (27 april 2017)  Royal Belgian Sailing Federation vzw of kortweg Belgian Sailing.
 4. Op 5 mei 2017 dient Stijn Reunis, de gedoodverfde nieuwe voorzitter van het KBYV zijn ontslag in als bestuurder van het KBYV. Stijn Reunis wordt gesteund door de Vlamingen en de Franstaligen. Zijn visie om het KBYV terug een rol te laten spelen in de nationale en internationale zeilsport wordt echter door sommige “fahrer” van Wind en Watersport Vlaanderen (ex VYF)  nicht geapprecieerd. Dhr. Reunis weigert om een marionet te worden van WWSV (ex-VYF) en van ex-voorzitter Peter Van den Bossche. Deze laatste zetelt nog steeds in de raad van bestuur van de Vlaamse zeilfederatie Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) ex VYF. (Bent u nog mee?)
 5. Op 1 juni plaatst Luc Geirnaert, leider van het KBYV secretariaat in opdracht van het WWSV, op de website van het KBYV het bericht dat Wilfried Lemmens de nieuwe voorzitter wordt van het KBYV. Dhr Lemmens maakt op dat ogenblik een blitzcarrière als voorzitter van de Royal Yacht Club van België (R.Y.C.B.) én als voorzitter van het KBYV. Jawadde!
 6. Op 23 en 24 augustus wordt de KBYV door twee bestuurders gesommeerd om de aangepaste statuten neer te leggen bij de Rechtbank van Koophandel. Zonder resultaat echter want er is niets van terug te vinden.
 7. In september komen we te weten dat Peter Van den Bossche (ex- voorzitter van de KBYV) niet verkozen werd door het BOIC. Blijkbaar had hij niet de allures van een Jacques Rogge. OEPS! Wat nu…
 8. Al deze wijzigingen werden niet ingediend bij de griffie van de rechtbank van koophandel noch gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en volgens de Belgische wetgeving moet dit binnen de maand gebeuren.
 9. Midden september dient Wilfried Lemmens zijn ontslag in bij de R.Y.C.B. en het KBYV terwijl hij nooit officieel voorzitter is geweest.

Vragen

 1. Waarom werden de belangrijke beslissingen door de raad van bestuur niet neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel en nadien gepubliceerd in het Belgisch staatsblad zoals de Belgische VZW wetgeving vereist?
 • Naamsverandering VZW
 • Vier nieuwe bestuursleden
 • Een nieuwe voorzitter
 • Verandering exploitatie zetels naar Gent en Namen.
 1. Waarom was Wilfried Lemmens nooit aanwezig op de vergaderingen van het KBYV.  Ook bij de prijsuitreiking van de Nieuwpoort week was hij er niet om de kampioenswimpels uit te reiken.

Het is duidelijk een zootje op het secretariaat van het KBYV.

De VZW, Fédération Royale Belge Du Yachting - Koninklijk Belgisch Yachting Verbond met ondernemingsnummer BE 0409.580.223 is niet in orde met de Belgische VZW wetgeving want Aanvraagformulier I & II voor statutenwijziging werden niet binnen de maand ingediend op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De beslissingen van de algemene vergadering van 27 april 2017 zijn dus niet rechtsgeldig.

Wat is er officieel dan wél juist volgens de laatste publicatie in het staatsblad van 10/09/2014?

 • Peter van de Bossche is nog steeds voorzitter van het KBYV
 • Stijn Reunis nog steeds bestuurder  en vice-voorzitter is van het KBYV
 • Bernard Mercier nog steeds bestuurder en vice-voorzitter is van het KBYV
 • Marc Fostier nog steeds penningmeester is van het KBYV

De bestuurders van het KBYV zijn dus vandaag nog altijd dezelfde bestuurders als op 27 april 2017. 

Een vreemde stoelendans wat ons betreft. Vraag rijst waarom…

Was Wilfried Lemmens een marionet van Peter Vanden Bosse zodat deze, toen hij wegging bij het KBYV, toch nog altijd de touwtjes in handen kon houden en zo vanuit het WWSV (voormalig VYF) maximaal controle kon uitoefenen?

Wilde Van den Bossche op zeker spelen en kunnen terugkeren moest zijn BOIC avontuur fout aflopen? Wilde de WWSV maximale controle behouden over diensten zoals meetbrieven uitreiken, kampioenschappen organiseren, klassen erkennen enz.? Diensten die, zoals in elk ander land, eerder de verantwoordelijkheden zijn van een nationaal verbond. 

Wat ons betreft is het duidelijk dat de Vlaamse federatie WWSV (voormalig VYF)  te veel macht en verantwoordelijkheden naar zich toe heeft getrokken in verhouding met de Franstalige federatie FFYB.

Voorstel tot verantwoordelijkheden van het KBYV

 • Single point of contact met World Sailing (internationale zeilfederatie)
 • Single point of contact met BOIC
 • Hoger beroepen
 • Erkenning jury en wedstrijdleiders
 • Erkenning en opvolging kampioenschappen
 • Belgische zeilreglementen beheren en communiceren
 • Erkenning van zeilklassen
 • Een goede en representatieve website bouwen en onderhouden die een nationale federatie waardig is. Daar kan men:
  • IRC meetbrieven uitreiken
  • CR meetbrieven uitreiken
  • Meetbriefhouders informeren
  • Zeilnummers uitreiken/vernieuwen
  • Reclamecertificaten beheren
  • Een volledige zeilkalender opmaken en publiceren
 • Aanspreekpunt voor nationale en internationale pers en officiële instanties
 • PR diensten

En last but not least zorgen dat ze in orde zijn met de Belgische VZW wetgeving.

De volgende algemene vergadering gaat door op 21 september 2017.

We zijn benieuwd of de juridisch juiste mensen uitgenodigd worden en dat de vele gelden van de zeilers (WWSV int ook vele euro’s bij motorbootvaarders, vissers, surfers, zeilwagenrijders,…) goed besteed worden.

 

UPDATE 19/09/17: Adressen anders dan maatschappelijke zetel, ontslagen en benoemingen werden op 19/09/2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Weliswaar vier maanden te laat om in regel te zijn met de Belgische VZW wetgeving.

Auteur:

 • Ice

  Eddy Lekens (BEL) zeilt sinds 1979 wedstrijden met zeegaande zeiljachten, is stichter van ClubRacer en begeleidt als Digital Manager bedrijven met hun omnichannel E-commerce strategie en Marketing automatisatie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, werd 2x Nederlands kampioen, won 2x de Antwerp Race (IRC en Sportboten) en werd in 2004 met het ClubRacer zeilteam door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Comments

Voor u geselecteerd: