Nederlandse Regatta’s schrijven open brief naar het Watersportverbond: "Het plan kan beter, de communicatie kan beter!"

Nederlandse Regatta’s

In een open brief stellen verschillende Nederlandse wedstrijdorganisaties de vertroebelde visie van het Watersportverbond aan de kaak als reactie op de voorgenomen wijzigingen in de structuur en registratie van wedstrijden.

Met hun open brief trekken de organiserende vereniging aan de alarmbel bij het Watersportverbond. "Hoewel wij de noodzaak tot verandering volledig onderschrijven hebben wij wel de nodige bedenkingen over de voorgestelde veranderingen en over de wijze van communiceren.", zegt Frans Driessen, de event director van de North Sea Regatta.

In het kort komt erop neer dat het Watersportverbond een aantal administratieve taken wil verleggen naar de organiserende verenigingen, dus minder werk voor het verbond en meer taken voor de organiserende verenigingen.

De Open Brief aan het Watersportverbond:

Geacht bestuur,

Met verrassing en grote interesse hebben wij kennisgenomen van de voorgenomen wijzigingen in de structuur en registratie van de zeilwedstrijden. Hoewel wij de noodzaak tot verandering volledig onderschrijven hebben wij wel de nodige bedenkingen over de voorgestelde veranderingen en over de wijze van communiceren.

Allereerst de voorgestelde wijzigingen. Het kan inderdaad beter en goedkoper maar door het verleggen van werkzaamheden en administratie (o.a. wedstrijdlicenties) van het verbond naar de organiserende autoriteiten/vereniging wordt dit niet bereikt. Nagenoeg alle evenementen draaien geheel op de inzet van vrijwilligers en ook daar zien we helaas een teruglopend aantal inzetbare vrijwilligers. Dus een vermindering van werkzaamheden is juist noodzakelijk.

De noodzaak om iedere wedstrijdzeiler te registreren onderschrijven wij volledig. Maar wanneer er mensen vrijgesteld gaan worden van registratie (slechts 4 mensen per boot in uw voorstel) gaan we geheel voorbij aan het doel van de registratie (fair-play, doping, etc) dat geldt immers voor iedereen.

Er moet een waterdicht, werkbaar en betaalbaar systeem komen voor deze registratie. Het verleggen van werkzaamheden en het verhogen van de kosten van registratie zijn zeker niet de manier om dit te bereiken. Juist het tegenovergestelde zal het geval zijn. De deelnemende wedstrijdzeilers zullen deze verlegging namelijk ervaren als een stijging van de inschrijfgelden en een uitbreiding van het administratieve inschrijfproces. Een zeer onwenselijke ontwikkeling gezien de dalende deelnemersaantallen.

Bovendien geldt de kostenbesparing, door niet elk jaar een certificaat uit te geven, niet voor eigenaren van ORC/IRC gemeten boten daar deze rating systemen (de VPP's) jaarlijks worden onderhouden/aangepast met als gevolg jaarlijks nieuwe certificaten met bijbehorende kosten. Misschien elke 4 jaar de VPP’s aanpassen?

Tenslotte wordt er in uw publicatie gesteld dat in de toekomst de kosten omlaag kunnen. Afgezien van het feit dat wij grote vraagtekens zetten of de automatiseringsslag deze besparing kan realiseren gaan voorlopig de kosten fors omhoog. Met minder werkzaamheden voor het Verbond en meer werkzaamheden voor de Organiserende Autoriteit/ Verenigingen. In ruil voor een hoogst onzekere financiële verlaging in de toekomst.

Wat betreft de wijze van communiceren willen wij nog graag het volgende opmerken. Sinds geruime tijd merken wij dat de communicatie vanuit het Watersportverbond aangaande het wedstrijdzeilen meer en meer gebeurt in een dwingende vorm. Dit levert onnodige weerstand, frustratie en extra werkzaamheden op voor de vele vrijwilligers. Daarom roepen wij u op om vanaf nu op een manier te communiceren die draagvlak creëert en beter past bij de ondersteunende doelstelling van het Verbond. Het Watersportverbond bestaat tenslotte bij de gratie van de zeilers en de verenigingen. Is er voor de zeilers en de verenigingen. Niet omgekeerd.

Samengevat: Het plan kan beter, de communicatie kan beter! Graag komen wij met u in gesprek om samen te bepalen hoe het beter kan.

Met vrolijke zeilers groet,

Frans Driesen
Event Director North Sea Regatta

Link naar bewuste artikel Watersportverbond: https://zeilen.watersporters.nl/nieuws/2019/oktober/wedstrijdsport-kan-het-beter-het-moet-in-ieder-geval-anders

De Open brief werd mede onderschreven door de volgende wedstrijdorganisaties:

 • Van Uden Reco Stellendam Regatta
 • Van Uden Reco Oktober Races
 • North Sea Regatta
 • Breskens Sailing Weekend
 • 100 mijl Bruine Bank Race
 • Scheveningen 500 Race & Rally
 • 24 uurs Race
 • Deltaweekend

wedstrijdorganisaties

UPDATE 5-11-19

Ondertussen mochten we van het Watersportverbond de reactie aan de ondertekenaars van de open brief ontvangen.

Beste Frans en anderen,

Dank voor de brief.

Ik kom graag met jullie samen om jullie input te horen en te kijken hoe we onze plannen beter vorm kunnen geven zodat we gezamenlijk de (administratie rondom) zeilsport blijven verbeteren.

Korte inhoudelijke reactie:

- Verleggen van werkzaamheden naar verenigingen: Het is absoluut ons plan om vanaf 2020 minder werk bij de org. verenigingen te leggen v.w.b. de controle. We hebben hier een werkbaar plan voor. Basis is dat verenigingen ons vooraf de deelnemers lijsten verstrekken (bijv donderdag voorafgaand aan de wedstrijden), waarop wij op zaterdagochtend een overzicht sturen van zeilers die niet aan de documentatie verplichtingen voldoen. Dit kan gepubliceerd worden op het notice board en zeilers kunnen zelf (via de webshop) e.e.a rectificeren. In de periode na het evenement kunnen wij op kantoor eenvoudig verifiëren wie (nog steeds) niet voldoet aan het gestelde. Dit werkt zowel voor de 'max 2 events' regel alsook de 'max 4'. Inderdaad overwegen (in een later stadium) wij om zeilers hun licentie via de verenigingen aan te laten schaffen, maar dit is bedoeld om de band tussen vereniging en (wedstrijd)zeiler aan te halen. Indien een vereniging deze gang van zaken niet wenst, zullen wij die rol blijven vervullen.

- De 'max 4' regel heb ik meegenomen, indachtig de wens van de grotere schepen om niet alle opvarenden te belasten met de noodzaak van een licentie. Registratie van de bemanning zal zeer zeker plaatsvinden, enkel zonder noodzaak om een licentie af te nemen. Mochten jullie er voor kiezen om alle opvarenden gelijkelijk bij te laten dragen aan de kosten van de wedstrijdsport, dan laat ik deze uitzondering graag vervallen. Het scheelt (aan onze kant) zeer zeker weer in de administratie!

- Het systeem wat wij nu voorstellen kunnen we in 2020 al waterdicht krijgen, waarbij er minder werk plaats zal vinden bij de verenigingen dan in 2019. Tevens biedt dit model rechtlijnige automatisering opties waardoor de administratieve werkzaamheden bij ons op kantoor op termijn omlaag kunnen. Voorwaarde hierbij is wel dat de inschrijvingen compleet zijn, dus inclusief bemanning details, maar dit was uiteraard in eerdere jaren ook al het geval.

- Of er op termijn lagere kosten ontstaan is inderdaad geen gegeven, maar, voorzover ik onze begroting goed analyseer, wel een noodzaak die met de huidige systematiek niet waargemaakt kan worden.

- De wijze van communiceren is een bewuste keuze. Er liggen vele dossiers binnen het Watersportverbond / Wedstrijdzeilen die een merkbaar andere aanpak nodig hebben en er is te weinig tijd beschikbaar om deze in een uitgebreid polder model tegen het licht te houden. Met de nu gedane voorstellen (!), gelijk de eerdere aanpak bij het reglement inzake Nationale Kampioenschappen, geven wij ieder persoon of organisatie de mogelijkheid op concrete, uitvoerbare en (in onze ogen) haalbare plannen te reageren, gelijk jullie nu doen. In die open discussie kunnen we sneller tot verbeteringen komen dan wanneer we vanuit een totaal blanco raamwerk de interactie aangaan.

Morgen tijdens het ZvhJ gala ben ik beschikbaar in Scheveningen vanaf 16.00, maar kom met alle plezier eerder om jullie, individueel of als groep, te spreken. Uiteraard, indien gewenst, stuur ik een datumprikker rond om te kijken of we in de komende periode tot een gezamenlijke bijeenkomst kunnen komen. De ervaring leert dat dit gezien ieders agenda vrij vaak tot een incomplete groep leidt, terwijl ik juist graag met ieder contact wil leggen.

Graag hoor ik jullie wensen hoe best verder te gaan met de interactie. Wellicht tot morgen, anders zal ik, indien zo gewenst, beschikbaar zijn voor individuele afspraken, tel gesprekken of het maken van een gezamenlijke afspraak.

Met vriendelijke groet, best regards,

Arend van Bergeijk

Wedstrijdsport / Racing

Foto boven: archief NSR door Jasper van Staveren

Auteur:

 • Ice

  Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: