ORC meetbrief optimalisatie tip: Asymmetrische spinnaker

ORC meetbrief optimalisatie

Aan het eind van ieder jaar wordt er tijdens de jaarlijkse internationale ORC-vergadering gestemd voor aanpassingen en verbeteringen van het ratingprogramma voor het volgende jaar. Ook voor 2019 is er een herzien rating programma en hebben wij een ORC meetbrief optimalisatie tip.

Een van de verandering van dit jaar geldt voor boten die zowel een Symmetrische spinnaker varen en een Asymmetrische spinnaker. De wijziging houdt in dat er expliciet kan worden aangegeven dat de Asymmetrische spinaker enkel op de hartlijn/boegspriet wordt gevaren. In het verleden rekende het programma uit wat het meest gunstige was (ongunstig in rating), wat in veel gevallen erop neerkwam dat er werd gerekend dat de Asymmetrische spinnaker op de boom gevaren werd.

Dit betekent dat je, wanneer je zowel een Symmetrische als een Asymmetrische spinnaker op de meetbrief hebt, en de Asymmetrische spinnaker enkel op de hartlijn/boegspriet gezeild wordt, dit door kan geven aan de rating office van het Watersportverbond rating@watersportverbond.nl met vermelding van het zeilnummer.

Indien dit wordt aangegeven, mag de Asymmetrische spinnaker dus niet op de boom gevaren worden. Het wordt op de meetbrief vermeld als de Asymmetrische spinnaker enkel op de hartlijn/boegspriet gezeild mag worden.

Labels
ORC

Auteur:

  • Watersportverbond

    Het Nederlandse Watersportverbond is de overkoepelende federatie van zo'n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen. Het Watersportverbond werd opgericht in 1890 onder de naam Verbonden Zeilvereenigingen van Nederland en België. Het kantoor bevindt zich in Utrecht. Hoewel het een verbond van verenigingen is, bestaat ook de mogelijkheid om persoonlijk lid te worden. De bond kent circa 80.000 van dergelijke leden.

Voor u geselecteerd: