Goofies Race 2020-2021 winterserie gaat door onder bijzondere omstandigheden

Goofies Race zeilwedstrijd luchtfoto

Winterzeilers, maar ook de organisatoren van de Goofies zeilwedstrijden, de Goofen, zijn gewend zich aan te passen aan de heersende omstandigheden. Door aangepaste kleding aan de temperatuur, de regen en het buiswater en door een aangepaste baan of zeilvoering aan de windomstandigheden. Ook nu was het lang onzeker of het onder de huidige omstandigheden mogelijk zou zijn om de Goofies zeilwedstrijden te kunnen laten doorgaan. Maar er is goed nieuws te melden!

Goofies Race 2020-2021 winterserie gaat door

Het goeie nieuws is dat sportbeoefening weer is toegestaan en dat we weer mogen wedstrijdzeilen! Dus ook de Goofies wedstrijden kunnen weer door gaan.

Natuurlijk wel met een aantal aanpassingen om contacten te vermijden. De inschrijfregels, de briefing en de bekendmaking van de uitslag zijn aangepast en verlopen online of via de radio. Maar we gaan dus in Colijnsplaat wel weer Goofies varen.

Het slechte nieuws is dat er van te voren en na afloop GEEN gezellig samenzijn in de Yachtclub zal kunnen zijn. De Yachtclub is alleen open voor mensen die van te voren hebben gereserveerd en waarvoor een zitplaats is ( en die mogen dan ook alleen maar zitten).

De Goofies wedstrijden worden in de wintermaanden iedere eerste zaterdag van de maanden oktober tot en met april op de Oosterschelde gevaren vanuit de haven van Colijnsplaat.

Voor gemeten en ongemeten boten

Er wordt gevaren in de 2 klassen: “Gemeten” (IRC en ORC) en “Ongemeten” Ongemeten boten krijgen door de Goofen een rating toegewezen volgens het SW systeem.

Inschrijven en aanmelden

Op de website van de WSVNB kan men zich inschrijven als deelnemer. Inschrijven kan alleen digitaal en moet vóór de zaterdag van de wedstrijd.

Voor ongemeten boten moet voor het toekennen van de handicap, naast de inschrijving ook nog het formulier aanvragen handicap worden ingevuld en ingezonden. Ook schippers die eerder al met de Goofies meevoeren moeten opnieuw zo’n formulier invullen en inzenden.

Schema van de dag

Om 11.00 uur is de briefing op marifoonkanaal 72. Voor 11:00 uur worden ook de banen van de verschillende klassen online bekend gemaakt.

 • De start voor de eerste klasse is om 12:00 uur.
 • De uitslag wordt zo spoedig mogelijk op de site van de WSVNB bekend gemaakt.

Indeling klassen

Zowel de gemeten boten als de ongemeten boten worden in twee klassen ingedeeld.

Gemeten Boten:

 • Gemeten boten worden ingedeeld in de klasse ORC/IRC A en ORC/IRC B.
 • In ORC/IRC A varen de Boten uit ORC/IRC 1 en de snelste boten uit ORC/IRC 2 (voor ORC met een GPH van minder dan 625)
 • In ORC/IRC B varen de gemeten boten met een GPH van 625 of meer.

Ongemeten boten:

 • Ongemeten boten worden gesplitst in Ongemeten A en Ongemeten B. Ook deze splitsing is gebaseerd op de snelheid. Snelle boten met een SW van minder dan 93 varen Ongemeten A
 • Boten met een SW 93 of meer varen in Ongemeten B.

Aangepast wedstrijdreglement

Er wordt gezeild volgens een uiterst compact reglement, naast de regels voor wedstrijd zeilen zijn er slechts 10 regels: de Goofies 10 geboden. In verband met de bijzondere omstandigheden zijn er dus voorlopig ook nog een aantal andere regels om de verspreiding van het Corona virus te voorkomen.

De Oosterschelde is een prachtig vaarwater met eb en vloedstromen en hoog en laag water. Dit vormt tijdens de wedstrijden een extra tactische uitdaging voor de schippers en zorgt voor levendige wedstrijden.  De organisatoren weten voldoende afwisseling in de baan te brengen met  kruis en voor de windse rakken.  Daardoor wordt het geen “kamelen race”.

Aanvullende bepalingen en regels COVID-19 (Corona)

 1. Uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en om aan de overheidsregels te kunnen voldoen gelden naast de bekende Goofies “10 geboden“ de volgende regels en voorschriften:
 2. Alle in Nederland geldende regels die zijn ingesteld om verspreiding van het corona virus te voorkomen moeten strikt worden nageleefd.
 3. Tijdens het wedstrijdvaren hoeft de bemanning geen mondkapje te dragen of de 1,5 meter afstand te houden.
 4. Na het zeilen moet wel weer de 1,5 meter afstand regel worden gehouden.
 5. Ook op de steiger moet de 1,5 meter afstand worden aangehouden. Geef elkaar de ruimte en wijk zo nodig uit naar een vingerpier.
 6. Inschrijven kan alleen digitaal middels het inschrijfformulier dat op de site https://www.wsvnb.nl/wedstrijden/goofies-race staat.
 7. Voor ONGEMETEN boten aangevuld met een aanvraag formulier voor een handicap https://www.wsvnb.nl/handicap-aanvragen. Ook ongemeten boten die vorig jaar meededen moeten opnieuw zo’n formulier insturen.
 8. Let in ieder geval op het opgeven van het telefoon nummer AAN BOORD! Dat is nodig voor de communicatie.
 9. Briefing en mededeling voor de start per marifoon op kanaal 72 om 11:00 uur. Uitluisteren!! Kanaal 72 is alleen voor de Marifoon briefing en na afloop voor de uitslag. Om 11.00 uur wordt ook de baan voor die dag digitaal bekendgemaakt op de site https://www.wsvnb.nl/wedstrijden/goofies-race.
 10. Mededelingen bij de start en tijdens de wedstrijd per marifoon op kanaal 68 (het verplichte uitluister kanaal voor de Oosterschelde).
 11. De uitslag wordt op de website https://www.wsvnb.nl/wedstrijden/goofies-race van de goofies race bekend gemaakt en een samenvatting wordt per marifoon omgeroepen op kanaal 72 om 17:30 uur.

Auteur:

 • Een correspondent

  Dit bericht werd geplaatst door een ClubRacer correspondent. Deze wordt aangestuurd door de hoofd- en eindredacteur die een groep, al dan niet vrijwillige of freelance correspondenten aanstuurt voor nationale en internationale verslaggeving van zeilwedstrijden.

Voor u geselecteerd: