No Officials No Race: Vlaamse federatie en jachtclubs op zoek naar Race Officals

Race Officals

Het watersportseizoen staat voor de deur en de wedstrijdkalenders zijn goed gevuld. Daarbij gaat het om de recreatieve clubwedstrijden, klassewedstrijden, Belgische Kampioenschappen en internationale events. Daarvoor hebben de zeilers nood aan goed opgeleide organisatoren op alle niveaus : van club officials naar race officials op diverse niveaus. 

No Officials No Race is de campagne die de federatie opzet samen met de clubs. In de week van de vrijwilliger roepen we jullie op mee te helpen bij de organisatie van onze wedstrijdsport. Bovendien is het een zeer teamgebeuren.

Doel?

Mensen introduceren in de laagdrempelige "online" modules voor club officials die de instap moeten faciliteren. Daarnaast het bestaande korps opgeleide Race Officials verder begeleiden middels interessante infosessies en bijscholingen. Het creëren van een community van officials en vrijwilligers.

Wanneer?

Zaterdag 18 maart 2023 van 9.30 uur tot 15.30 uur met een onderbreking met lunch bij RYCB 
Zondag 19 maart 2023 van 9 tot 17 uur - combinatie theorie en praktijk op zee bij Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort 

Ook jij kan mee helpen wedstrijden organiseren!

Er is een grote nood aan medewerkers om de wedstrijden op plassen en zee te organiseren. Ook jij kan een belangrijke meerwaarde zijn voor je club en de zeilers want... No Officials No Race! 

Het begint allemaal als clubofficial. Met een goed online e-learning platform van WWSV maak je kennis met liefst 7 verschillende rollen. Je kan deze zelf ontdekken, maar op 18 maart maken we je graag wegwijs door het systeem. Onder begeleiding van expert Tomi Neuman wandel je door de diverse sessies, opgeleukt met een fijn kwisje na elke module. Voor je het weet behaal je de module boeienlegger, startschip, rescue,...

Opleidingen/bijscholingen voor actieve wedstrijdorganisatoren en -leiders.

Een belangrijke tweede doelgroep op deze dag van de officials zijn de actieve mensen op het water. Er zijn immers heel wat nieuwe interessante tools die op het veld gebruikt worden en, mits goede begeleiding, de organisatie kunnen optimaliseren. 

Tijdens de voormiddagsessie (10-12 uur) van Pierre-Philippe Gillard (RYCB) wordt een didactische toelichting gegeven over Manage2Sail - een tool die ondertussen al ingang vond in heel wat clubs en klassen en die middels de samenwerking met de federatie ter beschikking staat van clubs. Een goede introductie van het systeem is noodzakelijk - zowel voor inschrijvingen, promotie als resultatenverwerking. De mogelijkheden zijn erg uitgebreid. 

Na de middagpauze met lunch licht specialist en Internationaal Jurylid Joep Straus een aantal aspecten van het jurywerk toe (13-14 uur).  Schrijven bij protesten, appendix T, arbitrage, NOR en SI .. de interessante items zijn legio.

Vervolgens zal Peter Van Den Bossche (RYCB), International Race Officer en MNA Belgian Sailing bij World Sailing, een toelichting geven bij de World Sailing Policies. Als actief deelnemer aan de werking van World Sailing en als internationaal wedstrijdleider zal hij toelichten waar het met de organisatie van de sport heen gaat. (14-15 uur) 

Denktank voor beide groepen - hoe kunnen we een sterkere community vormen en de competitie op alle niveaus blijven veilig stellen?

WWSV wil samen met de actieve wedstrijdleiders een werking uitbouwen waarbij er een goede instroom is vanaf de basis voor clubwedstrijden (ouders, oud-zeilers) maar ook een doorstroming naar het niveau van nationale wedstrijden en Belgische Kampioenschappen. Daarbij wordt ook gekeken naar jurywerking die ook onder druk staat. Hoe kunnen we de instroom van nieuwe mensen faciliteren, hoe geven we nieuwe kandidaten meer kansen tot instroom, welke opleidingen zijn nodig om het niveau op peil te houden? 

Afsluiten van de dag van de official met drink aangeboden voor WWSV (15.30 uur) 

Auteur:

  • WWSV

    Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) is de gesubsidieerde unisportfederatie voor de sporttak zeilen in Vlaanderen. Zij is door Sport Vlaanderen erkend zoals voorzien in het algemeen uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering. WWSV staat open voor alle Vlaamse verenigingen die zowel de recreatieve als de competitieve watersport aanbieden aan hun leden.

    De disciplines van de sporttak zeilen omvatten:

Voor u geselecteerd: