Nieuw reglementering nav Light Vessel Race

Forums

Wat mij betreft een beetje tendentieus artikel, zeker in het viseren van bepaalde personen en de grootte van de jachten. Ik hoop dat er nog clubs zijn die wedstrijden kunnen en willen organiseren tegen aanvaardbare kost. En, in het geval van de Capella had een reddingsvlot niet veel geholpen (en ik durf toch vermoeden dat Frans Maas dat aan boord had). Verder is het ook wrang dat de eigenlijke oorzaak in zijn eigen ontwerp zat... Een korte of lange baan had weinig verschil gemaakt. Bovendien was de kans op hulp tijdens een wedstrijd groter dan tijdens een solo aanbrengtocht naar een wedstrijd. 
Ieder staat in voor zijn eigen schip en oordeelt over de omstandigheden om al dan niet mee te doen of te stoppen.  Uiteraard zijn controles nodig, maar een administratieve toelating  van onze Overheid zal de veiligheid niet verbeteren.

Dat doe me denken aan een 15 tal jaren geleden toen ik werd aangehouden op het strand van De Haan omdat ik met een zwaardboot geen zeereglementenboek aan boord had, een motor, een anker etc...

Gelukkig was het die avond voetbal, want tegen de tijd dat we de boot van het strand haalden was de politieman vertrokken.

J. VAN HEMELDONCK

Profile picture for user Ice
Light Vessel Race 2017

Het viseren van bepaalde personen en jachten is niet de bedoeling. We baseren ons enkel op interviews die we hebben afgenomen op vraag van deelnemers van de Light Vessel Race 2017. We laten de twee partijen aan het woord, alle vragen en antwoorden werden digitaal opgenomen.

Het interview met de Light Vessel Race wedstrijdleiding werd volledig overgenomen uit de geluidsopname. De interpretatie hiervan is voor uw eigen rekening. Alles wat gezegd is, werd bevestigd in reacties onder het artikel én via de talrijke e-mails die wij mochten ontvangen maar die niet openbaar kunnen gemaakt worden wegens briefgeheim. In de verschillende reacties lezen we vooral dat vele deelnemers verontwaardigd waren over de slechte (en ja, gestuurde) organisatie, vooral voor kleinere boten.

We kunnen je wel volmondig gelijk geven dat de kans op redding veel groter is tijdens een goed georganiseerde wedstrijd en daar knelt nu net het schoentje. De overheid heeft dit ook ingezien en verscherpt de regels.

In het artikel gaat het niet over de kielbreuk van de Capella, wel over het feit dat de bemanning meer dan zes uur op hulp heeft moeten wachten (en ook daar zijn ons feiten bekend die we nog niet gepubliceerd hebben).

Ik wil er nog aan toevoegen dat de administratieve toelating (lees vergunning nodig) van onze overheid al bestaat sinds 4 augustus 1981 en dus niet nieuw is. De nieuwe regels en verantwoordelijkheden voor organiserende clubs zijn wel strenger worden.

Eddy Lekens / Ice

 

Ik vind het artikel helemaal…

Ik vind het artikel helemaal niet tendentieus. 
Je mag toch nog nadenken (hoewel er hier niet veel denkwerk nodig is) en een voordehand liggende conclusie trekken?
Je kan niemand toch kwalijk nemen dat wanneer hij "1+1" krijgt dat hij dan "2" gaat vermoeden? Is dat tendentieus?
Mag je nog aangeven wie een antwoord geeft op een vraag? Is dat viseren?

Ik ben al blij dat het interview eindelijk wordt vrijgegeven.

Wat betreft het gebrek aan aandacht voor kleinere boten, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ik heb jaren wedstrijd gevaren met een Spirit28 (super boot!) en "gebrek” is een understatement.
Ik kreeg het al als ik het antwoord las van Francois Goubeau op de vraag waarom de grote boten eerst gestart waren. Hij heeft het over “de kleintjes” . Typisch.

De “kleintjes” worden altijd stiefmoederlijk behandeld. 
Met de banen, met de starttijden, met de prijsuitreiking, met de prijzen. 
Kleinere bekers, goedkopere prijzen en vooral een gebrek aan respect. 
De prijsuitreiking gaat ook altijd van klein naar groot. Waarom eigenlijk? 
En na uitreiking van de prijzen aan "de kleintjes” komt de presentator van dienst steevast met de zin die mij redelijk woest maakt: “En nu gaan we over naar het serieuzere werk”. 

Hoog tijd dat daar eens verandering in komt maar ik maak me geen illusies.