Watersportverbond ziet geen heil in samenwerking Zeilbond

Watersportverbond logo

In het licht van het standpunt om elke mogelijkheid (die openingen biedt de watersport te promoten) te onderzoeken, hebben er het afgelopen jaar diverse gesprekken plaatsgevonden tussen het Watersportverbond en de initiatiefnemers van een Zeilbond in oprichting. Constructieve gesprekken over de mogelijkheden van een samenwerking of zelfs integratie.

Na alle plussen en minnen zorgvuldig te hebben afgewogen, heeft het bestuur van het Watersportverbond besloten dat het op dit moment niet in het belang van de watersport en de verenigingen is om tot een structurele samenwerking te komen.

Vanzelfsprekend blijft het bestuur en de werkorganisatie permanent aanspreekbaar voor elke gedachte die een bijdrage kan leveren aan de doelstelling "een leven lang plezier op het water".

Labels

Auteur:

  • Watersportverbond

    Het Nederlandse Watersportverbond is de overkoepelende federatie van zo'n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen. Het Watersportverbond werd opgericht in 1890 onder de naam Verbonden Zeilvereenigingen van Nederland en België. Het kantoor bevindt zich in Utrecht. Hoewel het een verbond van verenigingen is, bestaat ook de mogelijkheid om persoonlijk lid te worden. De bond kent circa 80.000 van dergelijke leden.

Voor u geselecteerd: