Weerberichten

Weerberichten voor zeilers en watersporters in België en Nederland door marine meteoroloog Fritz Buyl. Je vind hier ook toegewijde wind- en weerberichten tijdens de zeilwedstrijden.

Weerkaart vrijdag 23 oktober 2020
Fritz Buyl

Winderig herfstweekend. Een complexe lagedrukzone boven Scandinavië reikt tot de Britse Eilanden en zorgt boven ons land voor een zuidwestelijke aanvoer van zachte en onstabiele maritieme lucht.

Weerkaart vrijdag 16 oktober 2020
Fritz Buyl

Rustig herfstweekend. Tussen een complex lagedrukgebied ten zuiden en ten oosten van onze regio enerzijds en een hogedrukgebied net ten noorden van Schotland anderzijds wordt met een noordoostelijke stroming frisse en licht onstabiele lucht aangevoerd.

Weerkaart vrij dag 9 oktober 2020
Fritz Buyl

Wisselvallig en fris. Tijdens het weekend zorgt een uitgestrekte trog, gevuld met koude lucht in de hoogte, voor wisselvallig en koel weer, met frequent buien.

Weerkaart vrijdag 2 oktober 2020
Fritz Buyl

Wisselvallig. De kernwoorden voor dit weekend zijn een depressiekern en de bijhorende occlusie.

Weerkaart vrijdag 25 september 2020
Fritz Buyl

Herfstgeweld. De herfststorm Odette bepaalt dit weekend onze weerkaarten.

Weerkaart vrijdag 18 september 2020
Fritz Buyl

Tussen hoog en laag. We bevinden ons dit weekend op de scheiding van deze onstabiele luchtmassa in het zuiden en een stabielere luchtmassa in het noorden.

Weerkaart vrijdag 11 september 2020
Fritz Buyl

Nazomer op komst. Na de passage van een zwakke storing op zaterdag 12 september ’20 wordt op de oostelijke flmank van een hogedrukgebioed droge en steeds warmere lucht aangevoerd.

Weerkaart vrijdag 4 september 2020
Fritz Buyl

Licht wisselvallig en fris weekend. Een zwakke en golvende regenzone vergezeld van zachte oceaanlucht blijft nog vandaag ons weer bepalen. Vannacht trekt het actiever koufront over onze kust waarna we terecht komen in licht onstabiele en iets frissere zeelucht.

Weerkaart vrijdag 28 augustus 2020
Fritz Buyl

Koel en onstabiel weekend. Een complexe depressie over de Britse Eilanden trekt naar de Noordzee en voert dit weekend onstabiele maritieme lucht van polaire oorsprong aan.

Weerkaart vrijdag 21 augustus 2020
Fritz Buyl

Koeler weekend. Een golvend koufront, verbonden aan een depressie ten westen van de Britse Eilanden trekt vandaag vrijdag 21 augustus 2020 van west naar oost over het land en achter dit front wordt licht onstabiele maritieme lucht naar onze streken aangevoerd.