Belgische overheid legt wedstrijdorganisaties meer verantwoordelijkheid op via strenge regels

wedstrijdorganisatie zeilwedstrijd en Stijn Reunis

Na het dramatische ongeval met de Capella in juni 2017 volgde een povere debriefing door de RBSC die voornamelijk de zeilers wil belasten met alle verantwoordelijkheid. Nu legt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de organisatoren van zeilwedstrijden en groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee nieuwe regels op. We konden vandaag de nieuwe Mededeling Vergunningen 2018 inkijken en die zijn niet mals.

1. Voor elke activiteit een vergunning nodig

Voor elke activiteit op zee moet een vergunning aangevraagd worden (Art 7 van het Koninklijk Besluit Brandingsporten en Art 38 paragraaf 1 van het Belgisch politie en scheepvaartreglement). De clubs en wedstrijd organisaties worden verplicht om deze vergunning minstens drie weken op voorhand in orde te brengen. Voor grotere evenementen wordt een langere termijn aangewezen zodat de organisatoren voldoende tijd krijgen om aan alle voorwaarden te voldoen.

2. Kaart

Aan elke vergunningsaanvraag moet een duidelijke kaart  toegevoegd worden, met aanduiding van het gebied waarbinnen de activiteit zich afspeelt. Om de afstanden correct te kunnen inschatten moet dat gebeuren met behulp van een zeekaart en dient er aangeduid te worden hoever het uiterste punt van het gebied verwijderd is van de laagwaterlijn. Indien de organisator een exclusief gebied wenst dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de aanvraag, met het aanduiden van de coördinaten.

3. Uitrusting aan boord

Bovenop de verplichtte wettelijk uitrusting, de reglementen van de organisator of de wedstrijdreglementen, moeten ook de volgende vereisten gerespecteerd te worden.

  Elke wedstrijd wedstrijd < 2 zeemijl wedstrijd > 2 zeemijl wedstrijd > 6 zeemijl
Deelnemerslijst per vaartuig (a) X X X X
Reddingsvest aan in kuip of dek (b) X X X X
Alarmering (c)     X  
Alarmering en communicatie (d)       X
EPIRB (f)       X
Reddingsvlot aan dek (g)       X
  • (a) De organisator dient een lijst in te vullen met de namen van de deelnemers per vaartuig vòòr de aanvang van de activiteit, gedurende de volledige termijn dient de lijst de werkelijkheid te reflecteren.
  • (b) Als de zwemvest of reddingsvest de aard van de activiteit hindert (vb. open zeilboot), of bij gebruik van een impactvest/isothermisch pak bij brandingsporten binnen de insteekzone (in beide gevallen) is het dragen niet verplicht indien de deelnemers in het zicht van (voldoende) nabije reddingsvaartuigen blijven

  • (c) vb. vuurpijl, draagbare VHF, PLB 406MHz, AIS SART, GSM of in het zicht van (voldoende) nabije reddingsvaartuigen

  • (d) Er moeten minstens twee verschillende middelen aan boord zijn: één voor alarmering (bv vuurpijl) en één voor communicatie (vb. VHF). Opgepast, led lampen worden niet aanvaard als alarmering

  • (f) of gelijkwaardig (bv. PLB 406MHz, systeem van continu actief toezicht door organisator)

  • (g) of continue nabije begeleiding door reddingsvaartuig(en)

4. Organisaties dragen de eindverantwoordelijkheid

De organisaties dienen erop toe te zien dat àlle deelnemende en begeleidende vaartuigen voorzien zijn van de wettelijke conforme uitrusting (zie bovenstaande). Dit wil zeggen dat vòòr de aanvang van de wedstrijd een complete veiligheidsuitrusting controle moet gedaan worden. Bovendien moeten steekproeven tijdens de activiteit ook mogelijk gemaakt worden.

5. Inspecties door Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

In de verordening lezen we ook dat de inspectiedienst van FOD Mobiliteit en Vervoer een aantal activiteiten zal inspecteren om na te gaan of de hier bovenvermelde en andere voorwaarden uit de vergunning correct worden nageleefd.

Zijn deze strenge regels een reactie op de gemakkelijke RBSC aanbevelingen na het dodelijk ongeval met zeiljacht Capella?

We herinneren ons de debriefing van eind oktober van de Royal Belgian Sailing Club te Zeebrugge na het dramatische ongeval met de Capella. In die aanbevelingen lezen we vooral dat de schipper en de bemanning de eindverantwoordelijkheid draagt van alle veiligheidsuitrusting aan boord. Het lijkt erop dat de overheid nu die verantwoordelijkheid wil verschuiven naar de wedstrijdorganisaties.

Kleinzeilerij niet zwaar getroffen

We spraken Bart Plasschaert van de Vlaamse federatie Wind en Watersport Vlaanderen. Hij voorziet voor de kleinzeilerij geen grote probleem.

“De enige moeilijkheid die ik zie bij het organiseren van kleinzeilerij wedstrijden is het op voorhand melden van de bestuurders van de begeleidingsboten en de aanmelding van de buitenlandse begeleidingsboten. Men weet nooit wie er allemaal komt vanuit het buitenland.”

Wedstrijden met zeegaande zeiljachten het zwaarst getroffen

Elke wedstrijdorganisatie zal zich de vraag moeten stellen of ze, na de invoering van deze regels, nog in staat zal zijn om voldoende veiligheid te garanderen voor de deelnemers.  

Veiligheidsinspecties vòòr en tijdens de zeilwedstrijden vragen extra mankracht. Een eigenaarsverklaring zoals tijdens de afgelopen Light Vessel Race zal niet meer voldoende zijn. Vraag is of de verschillende clubs nog wel voldoende vrijwilligers zullen vinden.

Zullen clubs nog wel geneigd zijn om zeilwedstrijden te organiseren en wat zijn de sancties voor de organiserende clubs bij eventuele calamiteiten?

Wat veiligheid betreft is dit alvast een goede zaak al zal dit de zeilsport niet toegankelijker maken.

We vroegen wedstrijdleider Stijn Reunis om een reactie (rechts in beeld op foto boven) :

“Met deze maatregel wordt de drempel voor deelnemers van toerwedstrijden, zoals de Blank Sailing voor de kust van Blankenberge, veel te hoog.”

“Tevens is een het afwimpelen van de verantwoordelijkheid naar alle organisaties een draconische maatregel. We zijn in Blankenberge met de drie clubs een schoolvoorbeeld en nu straffen ze ons zo.”

“Het gevolg van één tragisch ongeval waarbij een club gefaald heeft mag niet de aanleiding zijn van maatregelen buiten proportie die er voor zorgen dat niemand nog een wedstrijdje durft organiseren. Dat zal een vette kluif worden voor de nieuwe voorzitter van Belgian Sailing”

Blank Races

Blank Sailing wedstrijd voor de kust van Blankenberge

Federale bevoegdheid

Omdat de nieuwe regels voor het organiseren van wedstrijden op zee vanuit de federale overheid worden opgelegd en dit geen gewestelijk aangelegenheid is zal het aan de overkoepelende federatie Belgian Sailing zijn om dit duidelijk te maken aan haar twee gewestelijke sub-federaties: Wind en Watersport Vlaanderen en de Fédération Francophone du Yachting Belge.

De Belgische jachtclubs en zeilverenigingen waren deze week alvast nog niet officieel op de hoogte van de nieuwe maatregelen. De eerste Belgische zeewedstrijd gaat van start op 7 april.

Stay tuned!

UPDATE 13/04/2018 11:37u

FOSO onderzoek brengt nalatigheden aan het licht bij RBSC wedstrijdorganisatie en schipper Capella

Auteur:

  • Ice

    Eddy Lekens zeilt sinds 1979 offshore zeilwedstrijden, is stichter van ClubRacer en laat bedrijven groeien met zijn online marketing bureau Lucky Cookie. Is schipper/stuurman voor vele Verbondsbezem winnaars, won diverse malen de NSR, Antwerp Race en Schelderegatta, werd 2x Nederlands kampioen Zeezeilen en in 2004 werd Eddy Lekens door het Watersportverbond verkozen tot de beste zeezeiler van Nederland.

Voor u geselecteerd: